Django Tutorial

Learn django from scratch to advance at Programink.

Django fundamentals

Django Introduction

Django Environment

 • Python Version & pip
 • Django Versions
 • Django Download
 • Django Install
 • Django Virtual Environment
 • Django Start Server
 • Django Project Architecture
 • Django Skeleton Application

Django Admin

 • Django Admin
 • Django Users & Groups
 • Django createsuperuser
 • Django Admin Template

Django Models

 • Django Models
 • Django Model Fields & Field Options
 • Django Model Relationships
 • Django ModelAdmin
 • Django Admin Options
 • Django Project 1

Django ModelAdmin

 • Django ModelAdmin
 • Django Admin Options
 • Project 1: Blog Application

Django Beyond Basics

Django Urls & Views

Django Page Redirection

Django Template

Django Staticfiles

Django and Bootstrap

Django Forms

Django File Uploading

Django import/export with CSV

Django Authentication

Django database connectivity

Django App reuseability

Django Caching

Django Logging

Django Sessions

Django Mails

Django Pagination

Django Sitemap

Django Cookies

Django Comments

Django RSS feed

Django Ajax request

Django Exceptions

Django Tests

Django Github

Django AWS deployment